Unduh

Proposal Perbaikan Kamar Mandi Masjid Istiqna

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, karunia, dan rahmat-Nya sajalah maka pembangunan dan perbaikan Masjid Istiqna saat ini sudah hampir selesai dan keseluruhan prosesnya berjalan dengan cukup baik dan lancar.

Masjid Istiqna tidak hanya sebagai tempat sholat atau tempat ibadah-ibadah ritual keagamaan saja namun juga sebagai tempat pendidikan dan tempat pembinaan persatuan dan kesatuan umat islam khususnya masyarakat muslim yang bertempat tinggal di jalan Bahagia kelurahan Titi Rantai kecamatan Medan Baru Lingkungan VI, VII, dan VIII.

Untuk itu kami memandang perlu meningkatkan ketenangan dan kenyamanan masjid sehingga jamaah yang datang (baik dengan tujuan beribadah, belajar atau sekedar bersilaturahmi) merasa tenang dan nyaman berada di dalamnya. Dengan begitu visi besar kami yaitu menjadikan masjid Istiqna sebagai pusat kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan umat islam di kota Medan pada umumnya dan di kelurahan Titi Rantai khususnya dapat segera terwujud.

Maka kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Istiqna (PPMI) mewakili pengurus Badan Kenaziran Masjid Istiqna (BKM ISTIQNA) dengan kerendahan hati menyusun proposal ini dan datang ke hadapan Bapak/Ibu/Saudara/i guna memohon bantuan dana untuk perbaikan kamar mandi/tempat wudhu di masjid Istiqna.

Kiranya proposal ini dapat diterima dengan baik dan dapat ditindaklanjuti dengan segera agar proses pengerjaanya dapat berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Semoga Allah memberikan keridhoan-Nya atas niat kami ini dan tentunya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian. Amin Ya Robbal Alamin.

Demikianlah yang bisa kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Download Proposal